fotokopirna hartija, kancelariski materijal, toneri mk, toneri skopje, printeri mk, printeri skopje

За нас

ДПУ Патриот – Р Борис ДООЕЛ е формирана во 1991 година во Скопје. На почетокот главна дејност ни беше дистрибуција на рибон и траки за пишувачки машини и компјутерска хартија.

Денес главна дејност ни е увоз и дистрибуција на заменски тонери, драмови (барабани), рибони, регистратори и хартија за плотери исто така и дистрибуција на компјутерска хартија и потрошлив канцелариски материјал.

Цели 30 години се залагаме за квалитетни производи и квалитетна услуга. Нашата крајна цел е да имаме среќни и задоволни муштерии.

Бренд

Матрикс е бренд на премиум компатибилни тонери за познати брендови на ласерски принтери. Потекнува од Србија, но е составуван во Кина. За да се докаже дека има премиум квалитет, овие тонери имаат положено на многубројни тестови за исполнување на европските еколошки стандради и стандарди за квалитет.

Во продолжение ги наведуваме сертификатите:

• IECQ QC080000:2017 – Hazardous Substance Process Management System Requirements

• ISO 9001 Quality Management – сертификат за контрола на квалитетот

• ISO 14001 Environmental Management – сертификат за поддршка на еколошките стандарди

• ISO/IEC 19752 – сертификат за број и квалитет на отпечатоци за монохроматски тонери

• ISO/IEC 19798:2017 – сертификат за квалитет и број на отпечатоци за колор тонери

• тестирани за CE маркирање според европската директива: EMC Directive 2014/30/EU за стандардите: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55035: 2017

• ISO/IEC 17025: 2005 – сертификат за компетентност на лабораторија за тестирање и калибрирање.

• Сертификат: ISO/IEC 11160-2

• Сертификати: ISO/IEC 29142-1, ISO/IEC 29142-2, ISO/IEC 29142-3

Брендовите Еко Принт и Вин имаат исто потекло како и брендот Матрикс, но овие се со стандарден квалитет, за сите кои преферираат квантитет пред квалитет.

Овие два бренда имаат 2 сертификата:

• ISO 9001 Quality Management – сертификат за управување со квалитет

• ISO 14001 Environmental Management – сертификат за животна средина