Ситниците кои ви се апсолутно потребни во вашата канцеларија или магацин можете да ги најдете тука.

Нашата залиха се состои од следниве групи на артикли:

  1. Прибор за пишување (пенкала, маркери, моливи…)
  2. Разни селотејпи/лепила, држачи, ластици
  3. Чаши, линијари, опрема за сечење и печати, мокрилници
  4. Перфоратори, хефталици и одхефтувачи
  5. Штипки, спајалици и иглици за хефталици
  6. Прибор за организирање и архивирање (папки, регистратори и разни метални мрежни производи)
  7. Табли (плутани и бели) + додатоци
  8. Калкулатори
  9. Компјутерска периферија (маус, мауспад, тастатура)
  10. Мултимедија (CD/DVD, USB, батерии)
Регистраторите EuroBox се македонско производство.
Составени од материјал сива лепенка со дебелина 1,1 за кутијата и 1,5 за влошката.
Тоа е сигурност дека вашите документи ќе останат исти како што сте ги внеле пред 10 години.
fotokopirna hartija, kancelariski materijal, toneri mk, toneri skopje, printeri mk, printeri skopje
fotokopirna hartija, kancelariski materijal, toneri mk, toneri skopje, printeri mk, printeri skopje
fotokopirna hartija, kancelariski materijal, toneri mk, toneri skopje, printeri mk, printeri skopje