+389 02 2462298 info@patriot-r.mk превземи каталог
logo na patriot-r

Патриот - Р

Канцелариски материјал

Ситниците кои ви се апсолутно потребни во вашата канцеларија или магацин можете да ги најдете тука.

Нашата залиха се состои од следниве групи на артикли:

  1. Прибор за пишување (пенкала, маркери, моливи…)
  2. Разни селотејпи/лепила, држачи, ластици
  3. Чаши, линијари, опрема за сечење и печати, мокрилници
  4. Перфоратори, хефталици и одхефтувачи
  5. Штипки, спајалици и иглици за хефталици
  6. Прибор за организирање и архивирање (папки, регистратори и разни метални мрежни производи)
  7. Табли (плутани и бели) + додатоци
  8. Калкулатори
  9. Компјутерска периферија (маус, мауспад, тастатура)
  10. Мултимедија (CD/DVD, USB, батерии)